Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS

Title: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa
Jak możemy wspomóc?

Price: 11.62 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Bogusława Beata Kaczmarek (red.)

ISBN number: 978-83-7587-296-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 410 stron, Oprawa twarda, szyta

Polish version of book

Spis treści

Wstęp

 

CZEŚĆ I 

   ASPEKTY BIOLOGICZNE

Alina Midro

Dialog genów ze środowiskiem w zespole Downa

 

Stanisław Zajączek

Zasady długoterminowej opieki lekarskiej

u dorosłych pacjentów z zespołem Downa

 

Joanna Rosińczuk - Tonderys   

Choroba Alzheimera a zespół Downa

 

CZEŚĆ II 

   ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

Ewa Zasępa

Osoby z zespół Downa i demencją typu Alzheimera -

- psychologiczna perspektywa

 

Dorota Danielewicz

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

u osób z zespołem Downa

 

Radosław Piotrowicz

Wyznaczniki dorosłości osób z zespołem Downa

 

Elżbieta M. Minczakiewicz

Poczucie tożsamości społecznej a perspektywy i plany życiowe  

dorosłych osób z zespołem Downa

 

Ewa Pisula

Rodzice wobec dorastania i dorosłości

swoich dzieci z zespołem Downa

 

Anna Dąbrowska       

Sprawowanie opieki nad dorastającym dzieckiem z zespołem Downa 

a stres i poczucie koherencji u rodziców

Izabela Fornalik                    

O tym co nieuniknione… - osoba z zespołem Downa

a doświadczenie  śmierci

 

 

CZEŚĆ III

   ASPEKTY EDUKACYJNE

Anna Sobolewska

Urodzeni trzy razy

 

Bogusława B. Kaczmarek      

Umiejętności językowe i komunikacyjne dorosłych osób z zespołem Downa

 

Beata Borowska-Beszta

Przestrzeń lingwistyczna i metoda MII (Metoda Intymności i Interakcyjności)

na tle narracji i pisania twórczego dorosłej kobiety z zespołem Downa

 

Katarzyna, Krzysztof Lausch

Wychowanie religijne dorosłych osób z zespołem Downa

 

Izabela Fornalik                    

 Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa

 

Leszek Ploch

Aktywność twórcza

skuteczną forma stymulacji  osób z Zespołem Down

 

Anna Zwierzchowska, Krystyna Gawlik  

Kultura fizyczna osób z zespołem Downa

 

Mirella Michalewska-Pająk

Dogoterapia dla osób dorosłych z zespołem Downa

 

  

CZEŚĆ IV

   ASPEKTY SPOŁECZNO-ZAWODOWE

Urszula Jarecka

Medialny obraz dorosłości osób z zespołem Downa

 

 

Lidia Klaro-Celej 

Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie

dla osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowany, znacznym

 

Bernadeta Szczupał   

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa

jako jedna z form przezwyciężania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy

 

Robert Śmigiel, Anna Szemplińska, Jarosław Andrzejczak

Wspólnota zamieszkania Arka (L'Arche)

miejscem doświadczenia dorosłości osób z zespołem Downa

 

Marta Sałkowska                   

System wsparcia dorosłych osób z zespołem Downa w Norwegii.

Perspektywa matki

 

CZEŚĆ V

MÓJ BRAT, MOJA SIOSTRA

 

Anna Ciesielska (Terentowicz)                      

Dar od Krzysia

 

Anna Zawada                                     

Urodzinowy telefon

 

Anna Jarocka                                    

Brat i Ja

 

Anna Majewska-Ernestowicz

Moja młodsza siostra

 

Aleksandra Jaryńska                                     

"Lala Ola i Pati z zespołem Downa”


Look:

Back
408862 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus