Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
Family of disabled people

Dorota Smykowska
New Release
Price: 9.64 EUR

Przedmiotem publikacji jest współdziałanie szkoły specjalnej i rodziny w zaspokajaniu potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego dziecka lekko upośledzonego umysłowo. Zbadanie i ukazanie tego problemu w dzisiejszych warunkac

See more       + Add to basket 
Małgorzata Dąbrowska
Out of Print   

Tematyka związana z syndromem wypalenia rodziców dzieci niepełnosprawnych jest obszarem mało znanym i słabo zbadanym. Autorka zajęła się tą problematyką między innymi dlatego, że pracując z dziećmi niepełnosprawnymi miała możliwość p
Ewa Syrek (red.)
Out of Print   

Celem prezentowanej książki jest próba charakterystyki jakości życia osób w sytuacji choroby, charakterystyka subiektywnego samopoczucia, relacji z najbliższym otoczeniem, a także sposobu funkcjonowania niektórych instytucji...
Małgorzata Karwowska
Out of Print   

W prezentowanej publikacji przedmiotem zainteresowań Autorki stały się przemiany, jakie dokonały się w rozmiarach i jakości społecznego wsparcia udzielonego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w Bydgoszczy w latach 1994-2001...


396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus