Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
locomotor dysfunction

Barbara Arusztowicz, Wojciech Bąkowski
Out of Print   

Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców stykających się w swojej codziennej pracy z dziećmi specjalnej troski. Praca ta ma pomóc ludziom opiekującym się tymi dziećmi...
Barbara Arusztowicz
Out of Print   

Myślą przewodnią książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego”...


396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus