Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
Down syndrome

Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
New Release
Price: 11.62 EUR

Prezentowana książka Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? kreśli przed czytelnikiem fundamentalne pytania. Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypeł

See more       + Add to basket 
Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
New Release
Price: 9.64 EUR

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące si

See more       + Add to basket 
Ewa Zasępa
New Release
Price: 6.78 EUR

Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem Downa − trisomią 21 − najczęstszą aberracją chromosomową występującą u człowieka. Życie psychospołeczne tych osób scharakteryzowane jest w niej z uwzględnieniem stanu współ

See more       + Add to basket 
Tomasz Smereka
Out of Print   

Rzadko na polskim rynku wydawniczym zdarza się publikacja podobna do niniejszej, w całości poświęcona psychologicznej terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym i próbie nauczenia takich dzieci podstaw myślenia. Autor przedstawia pracę z dzieck


396829 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus