Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
disability in theory and practice
<<   1 2 3 >>   

Iwona Dąbrowska-Jabłońska(red.nauk.)
Resumption
Price: 6.00 EUR

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w p

See more       + Add to basket 
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska
New Release
Price: 4.50 EUR

Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych...

See more       + Add to basket 
Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń
New Release
Price: 9.64 EUR

Książka ma na celu przybliżenie idei integracji oraz miejsca dziecka niepełnosprawnego w świecie. Autorki skupiają uwagę przede wszystkim na pracy pedagoga specjalnego, która wymaga olbrzymiego zaangażowania i poświęcenia. Obo

See more       + Add to basket 
Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawarski (red. nauk.)
Price: 10.85 EUR

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podło

See more       + Add to basket 
Stanisława Mihilewicz (red.)
New Release
Price: 6.78 EUR

W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edu

See more       + Add to basket 
Ewa Małgorzata Skorek (red. naukowa)
New Release
Price: 4.36 EUR

Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Autorki wyczerpująco przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń r

See more       + Add to basket 
Ewa Małgorzata Skorek (red. naukowa)
Price: 7.22 EUR

Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi...

See more       + Add to basket 
Janina Wyczesany
Price: 6.78 EUR

Opracowanie niniejsze postało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów pedagogiki specjalnej. Książka obejmuje trzy grupy zagadnień...

See more       + Add to basket 
Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka (red. nauk.)
Price: 8.43 EUR

Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie...

See more       + Add to basket 
Małgorzata Balukiewicz, Adam Stankowski (red.)
Price: 6.78 EUR

Inspiracją do powstanie książki było seminarium pt. „Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych”. Stało się ono okazją do spotkania teorii i praktyki integracyjnej oraz do wymiany doświadczeń naukowców i nauczycieli

See more       + Add to basket 
Beata Cytowska, Barbara Winczura (red. nauk.)
Price: 10.85 EUR

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i

See more       + Add to basket 
Grażyna Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red. nauk.)
New Release
Price: 9.64 EUR

Zgodnie z tytułem monografia stanowi rozważania nad teraźniejszością i przyszłością osób niepełnosprawnych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Warte podkreślenia jest to, że oprócz autorów polskich, zawiera ona t

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 >>   

408862 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus