Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS

Title: Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Poradnik dla rodziców i terapeutów

Price: 4.36 EUR


Rate a book
Author: Marta Wiśniewska

ISBN number: 978-83-7587-414-3

Technical information: Wydanie II, Kraków 2010, Format B5, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju.
Jest to publikacja niezwykle cenna, gdyż większość książek dostępnych na rynku dotyczy zagadnień teoretycznych. Brakuje natomiast pozycji, która prosto, w zintegrowany sposób przekazywałaby podstawową wiedzę na temat wychowywania i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Niniejsza książka znakomicie wypełnia tę lukę. Zawiera bowiem krótkie wprowadzenie teoretyczne, po którym następuje zasadnicza część książki - proste i czytelne wskazówki, jak pomóc dzieciom nauczyć się wielu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, oraz jasne procedury postępowania zweryfikowane w praktyce, a także postępowanie na wypadek problemów z zastosowaniem wskazanych procedur. Ogromnym atutem jest zwięzły i klarowny język.

 

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                           

                     

 


 Back
Back to Catalogue
396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus