Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS

Title: Autyzm dziecięcy
Zagadnienia diagnozy i terapii

Price: 6.00 EUR


Rate a book
Author: Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

ISBN number: 978-83-7587-402-0

Technical information: Wydanie V, Kraków 2010, Format B5, Objętość 156 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.Back
Back to Catalogue
396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus