Search
PERIODICALS

Title: GESTALT nr 2/2006
Instytut Terapii Gestalt Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków

Price: 4.84 EUR


Rate a book
Author:

ISBN number: 2_2006-(64)

Technical information: ISSN 1230-1558, Ind 331309, Nakład 500 egz., Format A4, Objętość 80 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

           „Gestalt” jest obecny na rynku publikacji fachowych od 1991 roku. Ten czas to również czas rozwoju psychoterapii Gestalt w naszym kraju. Na stronach pisma można znaleźć odzwierciedlenie wszystkiego, co działo się, dzieje i dziać będzie w psychoterapii Gestalt a ostatnio w psychoterapii w ogóle.

            W dziale pisma zatytułowanym „Teoria i Praktyka Psychoterapii” Czytelnik może zapoznać się z artykułami dotyczącymi:

- zdolności do społecznej i politycznej odpowiedzialności jako celu terapii Gestalt,

- psychoterapii Gestalt i dwubiegunowych zaburzeń afektywnych,

- życia z umieraniem,

- koncepcji trzech „bez-” w pracy z osobami wykazującymi tendencje samobójcze,

- pytania o skuteczność terapeutyczną w świetle wiedzy o metaforze.

            W dziale „Ludzie Gestaltu” zamieszczono wywiad z Magdaleną Zaleską-Stoltzman – Jestem w drodze.

            W „Kontekstach Psychoterapii” Czytelnik znajdzie projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, stan prawny dotyczący zawodu psychoterapeuty, najważniejsze dokonania PTPG, raport z posiedzenia Zarządu EAP w Reykjaviku.

            W czasopiśmie znajduje się m.in.  informacja na temat Europejskiej Konferencji EAGT dla osób piszących o Gestalcie.

            Redakcja Gestaltu zaprasza wszystkich, którym tematyka pisma jest bliska i którzy chcą zaistnieć na jego łamach, do przesyłania swoich tekstów, a dawnych, obecnych i przyszłych czytelników do prenumeraty.

 

Adres redakcji:

Instytut Terapii Gestalt oddziału KPSPP

Ul. Gwarna 2A

30-693 Kraków

tel. 012 – 659-56-60

http://www.gestalt.pl

e-mail: gestalt@gestalt.pl

 

 Back
Back to Catalogue
418185 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus