Search
PERIODICALS

Title: GESTALT nr 1/2005
Instytut Terapii Gestalt. Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków

Price: 8.72 EUR


Rate a book
Author:

ISBN number: 331309

Technical information: ISSN 1230-1558, Nakład 500 egz., Format A4, Objętość: 84 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa WYDAWNICTWO POKRYWA KOSZTY WYSYŁKI PISMA!!!

Polish version of book

Począwszy od tego numeru, Gestalt składać się będzie z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane są publikacje o charakterze naukowym. Druga część pisma ma charakter informacyjny.

W części poświęconej teorii i praktyce Gestaltu zaprezentowano trzy artykuły dotyczące wybranych zagadnień z analizy transakcyjnej, badań nad skutecznością oddziaływań psychoterapeutycznych oraz psychologicznej fenomenologii narcyzmu.

W części prezentującej osobowości Gestaltu Czytelnik znajdzie dwa wywiady - z Katarzyną Węglorz-Makuch – dyrektorem Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz Sergem Gingerem, który jest m.in. założycielem  Paryskiej Szkoły Terapii Gestalt oraz twórcą i przewodniczącym FORGE – instytucji, która zrzesza 30 Instytutów z 20 krajów.

Kolejne artykuły pisma poświęcone są kontekstom psychoterapii. Znajdziemy tu kilka słów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, artykuł na temat psychoterapii we Francji, Listy psychiatrów z Rosji
i Włoch oraz wybrane oferty dotyczące dokształcania, szkoleń, warsztatów, konferencji oraz kongresów naukowych.

W części czasopisma poświęconej sprawozdaniom znajdziemy 9 relacji z najważniejszych wydarzeń na świecie, jakie odbyły się w 2005 roku, których tematyka była związana z Gestaltem.

Czytelnik ma możliwość zapoznania się także
z kalendarium konferencji i kongresów 2006 – zarówno w Polsce, jak i zagranicą.Back
Back to Catalogue
418186 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus