Search
Our Authors
Search by Author

Wiśniewska Marta

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, nauczyciel – terapeuta SI w przedszkolu specjalnym, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, współpracownik Wydziału Psychologii UW w zakresie prowadzenia zajęć.

Autorka wielu publikacji na temat wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, twórczyni autorskich warsztatów dla rodziców z zakresu metody SI organizowanych przez PSTIS, uczestniczka wielu szkoleń związanych z tematyką wspomagania zaburzonego rozwoju dziecka.

Mama chłopca z niepełnosprawnością intelektualną.
Look:
Back to content
Return to our authors
396829 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus