Search
Our Authors
Search by Author

Święcicka Joanna

- 2006r ukończyłam studia magisterskie na wydziale pedagogicznym, na kierunku – doradztwo i terapia pedagogiczna w WSP ZNP w Warszawie,

-2008r ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, w Prywatnym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, (nabyte kwalifikacje – oligofrenopedagog)

- 2009r ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Kształcenie Muzyczno-Ruchowe, na APS w Warszawie, (nabyte kwalifikacje- choreo terapeuta, terapeuta metody Orffa i trener tańca).

Nieustannie doszkalam się, biorę udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach. Do najważniejszych należą:

- I, II i III międzynarodowy stopień z zakresu metody Ruchu Rozwijającego, Weroniki Sherborne.

Od 5 lat pracuję w Warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej na stanowisku pedagoga poradni, gdzie zajmuje się przede wszystkim wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z kręgu autyzmu, tj. dla dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zespołem Aspergera.

Oprócz tego w poradni prowadzę szereg terapii dla dzieci zdrowych i tych z kręgu autyzmu.

Prowadzę lub współprowadzę szkolenia dla nauczycieli na temat charakterystyki i funkcjonowania dziecka z autyzmem.

Piszę do kilku czasopism, artykuły o różnej tematyce, dotyczące dziecka.

Prywatnie jestem osobą zawsze uśmiechniętą, odpowiedzialną, pracowitą i  życzliwą. Moją największa pasja jest taniec, w którym w wolnych chwilach zatracam się bez pamięci.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus