Search
Our Authors
Search by Author

Bobkowicz-Lewartowska Lucyna

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W latach 1990-1997 psycholog-terapeuta w Ośrodku i Poradni dla Osób Autystycznych w Gdańsku, a w latach 1992-1994 wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.

 

 

Wybrana bibliografia:

 

Autyzm wczesnodziecięcy – etiologia i terapia, „Scholasticus” 1993, nr 4-5.

 

Osobowość i temperament alergików na przykładzie chorych z dychawicą oskrzelową, „Zdrowie psychiczne” 1993, nr 3-4.

 

Uczenie dzieci autystycznych w świetle teorii behawioralnej, „Scholasticus” 1995, nr 2.

 

Terapia ruchowa dzieci autystycznych, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku (L. Bobkowicz, Z. Szot) 1996.

 

Wzór i poziom kompetencji poznawczych a stopień natężenia autyzmu, [w:] Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych (red.H. Jaklewicz), 1998.
Look:
Back to content
Return to our authors
396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus