Search
Our Authors
Search by Author

Kaczmarek Bogusława Beata

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pedagog specjalny, logopeda. 
Związana z Zakładem Psychopatologii UAM w Poznaniu i Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi UW w Warszawie.
 
Autorka polskiej wersji metody Makaton (oraz dyrektor polskiego Programu Rozwoju Komunikacji Makaton). Międzynarodowy Instruktor w zakresie metody Makaton. Dyplomowany nauczyciel metody Montessorii, Certyfikowany specjalista systemu komunikacyjnego PECS, programu wczesnej interwencji – Portage oraz programu Hanen Programme; Certyfikowany terapeuta neurorozwojowej koncepcji terapeutycznej wg. Castillo Moralesa.
 
Autorka licznych artykułów poświęconych edukacji i rehabilitacji osób zespołem Downa oraz  publikacji dotyczących alternatywnych metod komunikacji w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Look:
Back to content
Return to our authors
396829 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus