Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
<<   1 2 3 4 5 ... 8  >>   

Renata Wiącek
Price: 4.79 EUR

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach...

See more       + Add to basket 
Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawarski (red. nauk.)
Price: 10.85 EUR

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podło

See more       + Add to basket 
Beata Kulisiewicz
New Release
Price: 4.79 EUR

Publikacja została opracowana w oparciu o wiedzę na temat czytania globalnego. Ćwiczenia opracowana tak, by mógł w nich uczestniczyć pies, którego obecność podtrzymuje u dzieci zainteresowanie i motywację do nauki. Autorka zwróciła też uwa

See more       + Add to basket 
Stanisława Mihilewicz (red.)
New Release
Price: 6.78 EUR

W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edu

See more       + Add to basket 
Ewa Małgorzata Skorek (red. naukowa)
New Release
Price: 4.36 EUR

Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Autorki wyczerpująco przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń r

See more       + Add to basket 
Ewa Małgorzata Skorek (red. naukowa)
Price: 7.22 EUR

Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi...

See more       + Add to basket 
Ewa Zasępa
New Release
Price: 6.78 EUR

Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem Downa − trisomią 21 − najczęstszą aberracją chromosomową występującą u człowieka. Życie psychospołeczne tych osób scharakteryzowane jest w niej z uwzględnieniem stanu współ

See more       + Add to basket 
Barbara Winczura, Aleksandra Maciarz, Dorota Drała, Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Ewa Pisula, Dorota Danielewicz i Jacek J. Błeszyński, Joanna Kossewska (red. nauk.)
Offer
Price: 56.13/47.46 EUR

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ 15%!!! W skład serii wchodzą: - Dziecko z autyzmem - Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera - Autyzm dziecięcy - Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem - Terapie wspomagając

See more       + Add to basket 
Beata Borowska-Beszta
Price: 7.22 EUR

Celem tej publikacji jest ukazanie kulturoterapii jako części procesu akultu­racji osób dorosłych i ich habilitacji kulturowej, na co autorka zwraca uwagę w rozdziale poświęconym terapii przez narrację i pisanie twórcze. W niniejszej książc

See more       + Add to basket 
Elżbieta Jaroni
New Release
Price: 4.36 EUR

Niniejsza książka – jak wskazuje już sam jej tytuł: Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej – stanowi refleksję nad współczesną koncepcją edukacji wczesnoszkolnej, która zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej n

See more       + Add to basket 
Joanna Domeradzka-Kowalkowska
New Release
Price: 4.36 EUR

Książka zawiera wskazówki przydatne rodzicom w pracy rewalidacyjnej z ich dziećmi. Na podstawie fachowej literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń i obserwacji pracy surdopedagogów autorka zamieściła w niej najistotniejsze z punktu widz

See more       + Add to basket 
Piotr Pawlak
New Release
Price: 6.78 EUR

Celem książki jest dostarczenie nauczycielom, terapeutom, a także rodzicom narzędzia do efektywnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym...

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 4 5 ... 8  >>   

396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus